• 1
  • 2
വിമെൻസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി ആന്റ് റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ് ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു.
സാധാരണ പൊതുയോഗം ഇന്ന്(10.2.2016) 1.30 ന് , അസ്സോസ്സിയേഷൻ ഹാളിൽ

KSEA - Clean Kerala Campaign

കേരള സെക്രട്ടറിയേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയെഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തിയിൽ ജീവനക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്നു . ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus