• 1
  • 2
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

2017-2018 വർഷത്തെ ഭാരവാഹികൾ

2017 ജൂൺ 29,30 തീയതികളിൽ നടന്ന കേരള സെക്രട്ടറിയേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്റെ 44-)0 വാർഷിക സമ്മേളനം താഴെപ്പറയുന്നവരെ 2017 -2018 വർഷത്തെ ഭാരവാഹികളായി തെരഞ്ഞെടുത്തു.

പ്രസിഡന്റ് : സ .പി .ഹണി
വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ : സഖാക്കൾ ആർ.നിഷാ ജാസ്മിൻ , ബി.സതീഷ് കുമാർ , കെ.പി.ബീന
ജനറൽ സെക്രട്ടറി : സ .എം.എസ്.ബിജുക്കുട്ടൻ
സെക്രട്ടറിമാർ : സഖാക്കൾ പുത്തനമ്പലം ശ്രീകുമാർ , കെ.എൻ.അശോക് കുമാർ, എസ്.എസ്.ദീപു, എസ്.ഷീലാ കുമാരി
ട്രഷറർ : സ.റ്റി.പി.ഷാജി

നിർവാഹകസമിതി അംഗങ്ങൾ സഖാക്കൾ ജി.ഹരികുമാർ, എസ് .സുരേഷ് കുമാർ, കല്ലുവിള അജിത്, ആർ .എസ് രുസി, നാഞ്ചല്ലൂർ ശശികുമാർ, ഡി.അംബികാദേവി, എസ് .ബിനു, കെ .ബിനു, വി.ആർ .സതീജ, സിന്ധു ഗോപൻ, ജി .എൻ ഗിരീഷ് കുമാർ, എ.കെ.സുദർശനൻ, ബി.ബിനോയ് കൃഷ്ണൻ, ഇ.നാസർ, ജി.വി.പ്രമോദ്, എസ്.ജ്യോതി ശങ്കർ, റ്റി.വി.സിജിൻ, എ.ആർ.അശോക് കുമാർ, പ്രേമാനന്ദ് തെക്കുംകര, ബി.സുധ, എസ്.ദീപ, എസ്.പത്മകുമാർ, എം .പ്രദീപ് കുമാർ, പി.ഗിരീഷ് കുമാർ, ബി.സുനിത കുമാരി

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus