• 1
  • 2
വിമെൻസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി ആന്റ് റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ് ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു.
സാധാരണ പൊതുയോഗം ഇന്ന്(10.2.2016) 1.30 ന് , അസ്സോസ്സിയേഷൻ ഹാളിൽ

കെ .എസ് .ഇ. എ : രചന - ശ്രീ .പ്രഭാവർമ്മക്ക് ആദരം

വയലാർ  അവാർഡ്‌  ലഭിച്ച ശ്രീ .പ്രഭാവർമ്മയെ കെ .എസ് .ഇ. എ യുടെ സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ രചന 13 -11-2013 ൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.

6x4-5 copy

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus