• 1
  • 2
വിമെൻസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി ആന്റ് റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ് ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു.
സാധാരണ പൊതുയോഗം ഇന്ന്(10.2.2016) 1.30 ന് , അസ്സോസ്സിയേഷൻ ഹാളിൽ

Kerala Secretariat Employees Association

Contact

Contact-image

General Secretary, KSEA

Address:
Near Secretariat Annex Thiruvananthapuram Kerala 695001 India

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0471-2518160, 2334523

Fax: 0471 - 2334523

Mobile: 00-91-9447021034

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus