• 1
  • 2
വിമെൻസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി ആന്റ് റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ് ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു.
സാധാരണ പൊതുയോഗം ഇന്ന്(10.2.2016) 1.30 ന് , അസ്സോസ്സിയേഷൻ ഹാളിൽ
Up

2017 Notices

വിസ്മയ ബജറ്റ് - LDF സർക്കാരിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ
കെ.എ.എസ് - അരാജക സമരമുറകൾ തള്ളിക്കളയുക - സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സംരക്ഷണത്തിനായി അണിനിരക്കുക .
തസ്തികമാറ്റ വിഷയത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം - സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് വിപുലീകരണം യാഥാർത്ഥ്യമായി
 
 
Powered by Phoca Download
joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus